Biểu mẫu giáo dục

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ: Mẫu sổ giới thiệu sinh hoạt đảng mới nhất

Mẫu 10-SHĐ: Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc giới thiệu sinh hoạt đảng. 

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, các cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản lý đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Đây là mẫu sổ mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu sổ và cách viết trong bài viết dưới đây.

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (Mẫu 10-SHĐ)

SỔ GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

Bạn đang xem: Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ: Mẫu sổ giới thiệu sinh hoạt đảng mới nhất

Số TT

Ngày giới thiệu đảng viên đi, ngày tiếp nhận đảng viên đến

Họ và tên, Ngày sinh

Ngày vào Đảng, ngày chính thức

Số th đảng viên

GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN ĐI

Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Cấp ủy trực tiếp giới thiệu đảng viên đi

Cấp ủy trực tiếp nhận và giới thiệu đảng viên

1 2 3 4 5 6 7 8

TIẾP NHẬN ĐẢNG VIÊN ĐẾN

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THC

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

TCCS Đảng nơi giới thiệu đảng viên chuyển SHĐ đi

Cấp ủy trc tiếp giới thiệu đng viên đến

Cấp ủy trc tiếp nhận và giới thiệu ĐV

TCCS Đng nơi đảng viên đến SHĐ

Ngoài tỉnh đến

Trong tnh đến

Trong huyện đến

Đi ngoài tỉnh

Đi trong tỉnh

Đi trong huyn

Đi ra ngoài nước

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cách ghi Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (SHĐ) do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, các cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản lý đảng viên chuyển SHĐ. Mẫu sổ giới thiệu SHĐ có 20 cột, mỗi ô ngăn cách giữa hai dòng kẻ đậm viết cho một đảng viên, cụ thể như sau:

– Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời gian giới thiệu hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển SHĐ của đảng bộ.

– Cột 2: Ghi ngày làm thủ tục giới thiệu đảng viên đi hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển đến SHĐ chính thức hoặc chuyển tạm thời.

– Cột 3 đến 12: Ghi như trong giấy giới thiệu SHĐ của đảng viên.

– Cột 13 đến 15: Ghi dấu cộng (+) khi tiếp nhận đảng viên đến.

– Cột 16 đến 19: Ghi dấu trừ (-) khi giới thiệu đảng viên đi.

– Cột 19: Ghi dấu nhân (x) khi đảng viên chuyển SHĐ ra nước ngoài.

– Cột 20: Dòng 1 ghi dấu trừ (-) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời đi, dòng 2 ghi dấu cộng (+) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời trở về SHĐ chính thức ở đảng bộ.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!