Thông tin truyện

Sinh Hoạt Nhàn Nhã Của Hạ Ninh

Sinh Hoạt Nhàn Nhã Của Hạ Ninh

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 50 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Hạ Ninh muốn có cuộc sống nhàn nhã, vì mục tiêu này mà không ngừng phấn đấu nhưng phát hiện cách mục tiêu càng ngày càng xa, không có tiền làm sao nhã được, quan trọng nhất là nam chính, nữ chính đều cách xa ta ra một chút.

Nam chính: Gả cho ta đi.

Hạ Ninh: Cút!

Nam chính: Gả cho ta, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi như sâu gạo.

Hạ Ninh: Quay lại!


Bình luận