Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 66Sở An Nhan an tĩnh ngồi ở một bên, vị trí bên cạnh nàng là để lại cho Sở Thần, lúc này người còn chưa tới.

Sở An Nhan ngồi uống trà sữa mà người từ Lăng Giang Lâu mang tới.

Nàng lúc trước đem miêu tả nói cho Cố Nhị, không nghĩ tới hắn làm được trà sữa hương vị không khác lắm so với thời hiện đại, hơn nữa hắn còn ủ rượu nho.

Quả nhiên thập phần có thiên phú nấu nướng.

Sở An Nhan nỗ lực đem mình ẩn đi, chỉ nghĩ mau chút kết thúc trận tụ hội này,ai dè có người lại không buông tha nàng.

” An Nhan, muội muội uống cái gì đấy? “
” Hả? Nước bình thường mà thôi, ta khát nước “
Sở An Nhan nhìn nam tử, cẩm y hoa phục, bốn đồ án long văn bày tỏ rõ ràng hắn thân phận tôn quý.

Mày rậm thụy mắt, ngũ quan lộ ra vài phần tà khí.

Sở An Nhan nhận ra hắn, lần trước nói nàng đen đủi chính là người này, cũng là nhi tử Đức phi, Sở quốc nhị hoàng tử, Sở Tấn Tu.

” Nhị ca có chuyện gì sao? “
” Không có gì, chỉ là lần yến hội này mẫu phi ta cố ý dùng giá cao mua rượu nho, muội muội đợi lát nữa nhất định phải nếm thử, lại nói rượu này cũng rất khó có thể uống được “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.