Thông tin truyện

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

 Thể loại:

Khác, Ngôn Tình

 Tình trạng:

Hoàn thành 73 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Thể loại: Ngôn tình, gả thay, quân hôn, trùng phùng…
Nvc: Sở Tư Di x Tống Thượng.

Bốn năm trước tình cờ yêu phải một anh quân nhân lạnh lùng, cô là cô nữ sinh năm nhất, anh là giáo quan của kỳ huấn luyện quân sự đầu vào.

Vốn tưởng khó khăn nhất chính là làm tan được khối băng đó, kết quả bức tường chắn trước mặt cô và người ấy còn lớn hơn thế nữa, trực tiếp đè chết tình yêu vừa chớm nở của cô.

Nhưng ông trời có lẽ vẫn còn tình thương đối với cô, lại cho cô thêm một cơ hội nữa. Lần này dù có bị người đời phán là mưu mô, cô cũng nhất định phải nắm lấy hạnh phúc duy nhất của đời mình.

Tống Thượng, quân tẩu của anh, người khác không cần thì đã có em. Sở Tư Di em cần.


Bình luận