Tổng hợp

Mẫu tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị là mẫu tờ trình xin được chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị đã đủ tiêu chuẩn được chuyển đảng chính thức. Nội dung trong mẫu tờ trình cần nêu rõ sơ yếu lý lịch, tổng hợp đề nghị cấp cơ sở như tự kiểm điểm, nhận xét nơi công tác, cư trú; ý kiến của Đảng ủy viên; ý kiến xét duyệt của Đảng ủy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ…………………………..

ĐẢNG ỦY …………………..

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: -TTr/BTC

…………, ngày ….. tháng ….. năm 20……

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC CHO ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ………………………………………..

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ tên: ……………………………Năm sinh: ……………………….Tại:………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú (tạm trú):……………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: Tại Chi bộ:………………………………………………………

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………….

Điểm học tập:…………………………………………………………………………………………………….

Đảng viên hướng dẫn:………………………………………………………………………………………….

II. Tổng hợp đề nghị cấp cơ sở: Tự kiểm điểm, nhận xét nơi công tác, cư trú:

* Tự kiểm điểm:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

* Chi bộ lưu ý:.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Nhận xét đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

* Tổng hợp các ý kiến:………………………………………………………………………………………..

+ Ý kiến các tổ chức đoàn thể: Chi đoàn: …………. (………….%)

+ Ban thường vụ Đoàn trường: …………. (………….%)

+ Chi bộ nhất trí đề nghị: …../…..ĐVCT dự họp/….. ĐVCT (…..%) (…..vắng mặt)

+ Chi ủy nơi cư trú: ………/……… (………….%)

+ Đảng ủy nhất trí đề nghị:………………………………………………………………………………………..

* Kết luận, đề nghị (về hồ sơ thủ tục – Lịch sử chính trị):

IV. Ý kiến của Đảng ủy viên:

……….. Đồng ý ………….Không đồng ý

Ý kiến khác:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

V. Ý kiến xét duyệt của Đảng ủy:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Người trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
>
>