Tổng hợp

Mẫu quyết định kết nạp đảng viên

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kết nạp đảng viên được THPT Sóc Trăng tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định kết nạp đảng viên là mẫu quyết định của cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp quần chúng vào Đảng. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Mẫu quyết định kết nạp đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ……………

HUYỆN UỶ……………

Bạn đang xem: Mẫu quyết định kết nạp đảng viên

Số……..-QĐ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..,Ngày…tháng ….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp đảng viên

– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng

– Xét Nghị quyết số….-NQ/CB ngày…tháng….năm…..của Chi bộ…… Nghị quyết số…….-NQ/ĐU ngày…….tháng……năm…..của Đảng uỷ………về việc đề nghị kết nạp quần chúng………. vào Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp quần chúng…………………………………………………..…………….

Sinh ngày……..tháng……năm ………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Điều 2: Chi bộ…………….chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí…………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ … … … ,Chi bộ ……….. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu hồ sơ đảng viên

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp

Ngày…tháng…năm….

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
>
>