Tổng hợp

Mẫu phiếu đặt in

THPT Sóc Trăng xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đặt in được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu phiếu đặt in được ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Mẫu được dùng để đặt chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………, ngày…… tháng ….. năm …….

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đặt in

PHIẾU ĐẶT IN 1

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

– Số ngày …… tháng …… năm ……….nơi cấp,…………………………………………. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân2

Đặt chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm:

Tên ấn phẩm:………………………………………………………………………………………………………..

Khuôn khổ:…………………………………………………………………………………………………………….

Số trang hoặc số tờ:………………………………………………………………………………………………..

Số lượng hoặc khối lượng:………………………………………………………………………………………

– Tên cơ sở nhận in:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………. ngày…… tháng ….. năm ……..

do cấp…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép hoạt động in hoặc giấy đăng ký hoạt động in số: ngày …… tháng …… năm ……….do …………………………………..cấp.

Phiếu đặt in lập thành 02 bản, cơ sở in giữ 01 bản để lưu hồ sơ, 01 bản gửi người đặt in./.

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NHẬN IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

1 Phiếu đặt in chỉ dùng để áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng đặt in là cá nhân.

3 Đối với ấn phẩm của cơ quan, tổ chức thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh kèm phiếu đặt in.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button