Tổng hợp

Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

THPT Sóc Trăng xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

BIÊN BẢN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……………… tại……………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………..Điều tra viên

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..

(1)……………………………………………………………………………………………………………………,…………………….

Thi hành Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm số:…………. ngày…….. tháng…….. năm……….. của Cơ quan

và Quyết định phê chuẩn số: …………………….. ngày……….. tháng……….. năm………………… của Viện kiểm sát

Tiến hành lập biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm cho bị can:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………. Giới tính:………………

Tên gọi khác:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………..; Dân tộc: ……………………; Tôn giáo:………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp:………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm và nghĩa vụ cam đoan của người than thích của bị can theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã tiến hành nhận số tiền để bảo đảm dưới đay(2):

Việc giao nhận tiền để bảo đảm kết thúc vào hồi…….. giờ……. ngày…….tháng …….. năm……………..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ky tên xác nhận dưới đây.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này lập thành năm bản, một bản giao cho bị can, một bản giao cho người đặt tiền để bảo đảm, một bản gửi Viện kiểm sát………………………………………,một bản giao cho cơ quan quản ly tài sản, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐẶT TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button