Tổng hợp

Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào các cột dưới đây):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc

tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân; Ngày cấp; Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

Đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại (ghi tên gọi đầy đủ):

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm đặt trụ sở:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tài liệu gửi kèm:

1.…………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………..

Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng……năm…

Các sáng lập viên
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button