Biểu mẫu giáo dục

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non do Chính Phủ ban hành.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo hoặc là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình. Vào tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa. Vậy sau đây là mẫu đơn và cách viết chi tiết, mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)………………..

Họ và tên………………………………………………………. (2):

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân………….. cấp ngày… tại…

Đang công tác tại……………………………………………. (3)

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của……………….. (4)

Sinh ngày:…………………… Hiện đang học tại………….. (5)

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ….. tháng…. năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bạn đang xem: Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM ĐANG CÔNG TÁC

Tên đơn vị………………………………………….. (3)

Xác nhận ông/bà:…………………………………. (2)… đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Kính gửi: ……………………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………………….

Là cha/ mẹ của em: ………………………………………….

Hiện đang học tại lớp: ……………………………………..

Trường: …………………………………………………………

Thuộc đối tượng:

□ Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK

□ Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013.

□ Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, tôi làm đơn này để nghị xem xét được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: ………………………………………….. theo quy định và chế độ hiện hành./.

…….ngày……… tháng……… năm…….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn hỗ trợ tiền ăn trưa

(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học

(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.

(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.

(4) Họ và tên trẻ.

(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button