Tổng hợp

Dân quân thường trực là gì? Vai trò của Dân quân thường trực

 

Dân quân thường trực là gì? Vai trò của Dân quân thường trực?

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố và các quận, huyện xây dựng, củng cố lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn, đảm bảo lực lượng này thực hiện vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị của quốc gia tại một số địa phương có những diễn biến phức tạp. Các tổ chức phản động, chống đối được nước ngoài đẩy mạnh âm mưu phá hoại trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, kích động biểu tình, bạo loạn, khiếu nại, tố cáo tập thể, công nhân. ‘đình công. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố, các vụ cháy, nổ, tai nạn và ùn tắc giao thông, ngập nước, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn chưa có chiều hướng giảm.Chính vì vậy mà pháp luật đã quy định và thành lập lượng lượng dân quân thường trực. Vậy pháp luật hiện hành đã quy định về dân quân thường trực là gì? Vai trò của Dân quân thường trực được nhận định như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung dân quân thường trực này như sau:

Luật sư tư vấn luật trực tuyến

Cơ sở pháp lý: Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

1. Dân quân thường trực là gì?

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành mà cụ thể là theo như quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định về định nghĩa khái niệm của lực lượng dân quân thường trực đó chính là: ” Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.”

Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự, Đảng và Nhà nước ta đã xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang ba thứ quân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Về mặt này, càng coi trọng việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hùng hậu, rộng khắp và lực lượng dân quân thường trực tinh gọn, vững mạnh làm cơ sở để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đủ sức đối phó với các tình huống, góp phần làm cho củng cố lực lượng giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – quân sự của đất nước Việt Nam nói chung và tình hình thực tế của từng địa phương nói riêng. Để đạt được mục tiêu đó, các cơ quan như thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các quy phạm pháp luật liên quan đến việc điều chính các vấn đề này. Cơ quan quân sự các cấp và cơ quan quân sự ở trung ương đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, đề án củng cố, xây dựng lực lượng dân quân thường trực và thực hiện nghiêm túc Đề án của Đảng và Nhà nước ta, của Ủy ban nhân dân các cấp về “củng cố, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ. lực lượng ”và Đề án tổ chức, sử dụng lực lượng dân quân thường trực giải quyết bạo loạn, biểu tình,…

2. Vai trò của Dân quân thường trực

Về cơ cấu tổ chức của lực lượng dân quân thường trực, theo nguyên tắc thành phố quy định, các huyện trọng điểm quốc phòng, an ninh đã thành lập đại đội dân quân thường trực theo quy định của pháp luật dân quân tự vệ được Đảng và Nhà nước ta thiết lập, biên chế được bố trí từ lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, xã- lực lượng dân quân cấp. Các huyện khác đã tổ chức các trung đội dân quân thường trực và duy trì sẵn sàng chuyển các trung đội đó thành đại đội. Được sự đồng ý của Quân khu ở từng địa phương khác nhau và đã xây dựng đại đội dân quân thường trực. Các thành viên của lực lượng này được chọn từ các quận của từng địa phương cụ thể. Họ sẽ luân phiên nhau tham gia các khóa huấn luyện toàn thời gian và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu 3 tháng một lần.

Làm như vậy vừa giúp nâng cao sức mạnh của lực lượng dân quân thường trực, vừa trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp của dân quân các địa phương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực được cơ quan quân sự các cấp lựa chọn kỹ lưỡng theo quy trình để đưa vào lực lượng dân quân nòng cốt. Hầu hết các đồng chí dân quân thường trực đều là đảng viên hoặc đủ điều kiện kết nạp Đảng ở độ tuổi từ 18-25, trình độ học vấn cơ bản, sức khỏe tốt được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Tham khảo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và thẩm quyền điều động, chỉ huy, lực lượng dân quân thường trực đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta và các Ban Thường vụ Thành ủy và các huyện ủy về xây dựng, huấn luyện, trang bị. cung cấp và triển khai lực lượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý, điều hành công tác xây dựng và đào tạo lực lượng này. Khi xảy ra sự cố về an ninh, chính trị, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. trực tiếp chỉ huy lực lượng này. Về thẩm quyền điều động, thành phố đã quyết định Bộ Tư lệnh điều động lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn theo sự thống nhất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tư lệnh chỉ huy quân sự các cấp điều động. lực lượng này trên địa bàn được sự nhất trí của Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp và thủ trưởng cơ quan quân sự cấp cao.

Trong khi củng cố lực lượng dân quân thường trực cả về chất và lượng, luôn coi trọng công tác huấn luyện và coi đây là biện pháp then chốt để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này. Công tác huấn luyện được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với cơ cấu, trang bị, nhiệm vụ của lực lượng, thực tế địa bàn và ngân sách địa phương. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện và tham mưu cho các địa phương chuẩn bị chu đáo, giới thiệu nhiệm vụ, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ và phát lệnh triệu tập.

Trong quá trình huấn luyện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, quán triệt”. Yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Như vậy, có thể thấy rằng vai trò của lực lượng dân quân thường trực được xác định mà một trong những lực lượng nòng cốt và gần gũi thân thiết với dân nhất. Cũng chính vì dựa trên vai trò đó là lực lượng này được xây dựng ngày một phát triển hơn nữa. Do đó, cCác đơn vị, địa phương đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với quản lý kỷ luật, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống địa phương, gắn công tác huấn luyện với thực hành các phương án tác chiến khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác dân vận. công việc.

Ngoài chương trình huấn luyện chung cho dân quân tự vệ theo quy định, lực lượng dân quân thường trực còn được huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ, thuần thục kỹ năng đấu tranh, truy bắt tội phạm có vũ khí, các phương án chiến đấu tại chỗ, chiến thuật phòng, chống biểu tình, bạo loạn của cá nhân, tổ, đội, trung đội, đại đội, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tuần tra, giải quyết các tình huống, giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Lực lượng này cũng đã được huấn luyện để làm công tác vận động quần chúng nên đã nâng cao rõ rệt sức mạnh tổng hợp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Có thể thấy rằng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời thì tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quân sự – quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tình thành phố. Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng khích lệ trong công tác xây dựng, tổ chức và sử dụng lực lượng này. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng lực lượng vũ trang của quần chúng nhân dân ở cơ sở trong thời bình, cần được duy trì, tiếp tục nghiên cứu và áp dụng rộng rãi.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của THPT Sóc Trăng về dân quân thường trực là gì? Vai trò của Dân quân thường trực theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về dân quân thường trực hay lực lượng dân quân tự vệ khác, vui lòng liên hệ:  để được tư vấn – hỗ trợ!

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button