Giáo dục

Bài 70- Chia một tích cho một số

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 70: CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 81 – Bài 70: Chia một tích cho một số

Bài 1 trang 81 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27) :7

b) (25 × 24) :6

Bạn đang xem: Bài 70- Chia một tích cho một số

Lời giải:

a) (14 × 27) :7 = 378 : 7 = 54

(14 × 27) : 7 = 14 : 7 × 27

= 2 × 27 = 54

b) (25 × 24) :6 = 600: 6 = 100

(25 × 24) :6 = 25 × 24 : 6

= 25 × 4 = 100

Bài 2 trang 81 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng ba cách:

(32 × 24) : 4

Lời giải:

(32 × 24) : 4 = 768 : 4

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 : 4 × 24

= 8 × 24

= 192

(32 × 24) : 4 = 32 × 24 : 4

= 32 × 6

= 192

Bài 3 trang 81 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Tóm tắt:

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30 × 6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!