Trang tin - Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hôm nay, ngày 23/10/2020         Trang chủ | Thư viện ảnh | Thời Khóa Biểu | Nhập điểm Vietshool | Nhập điểm vnEdu | Thông tin thi THPTQG | Góp ý

Văn bản - Luật  
Cải cách hành chính (16/5/2017)
  Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng
 

Bấm vào link: http://thptsoctrang.edu.vn/tailieu/QDkientoanbophantiepnhanHS.doc

 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (15/10/2018)
 Thủ tục hành chính (10/11/2017)
 Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (16/5/2017)
 Biểu mẫu kèm qui chế của cơ chế một cửa (16/5/2017)
 THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 (5/9/2019)
 
Tin cũ hơn
 Biểu mẫu kèm qui chế của cơ chế một cửa (16/5/2017)
 THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 (5/9/2019)
 BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 - 2018 (22/8/2018)
 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai (TT 36/2017-TT-BGDĐT) (22/8/2018)
 Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (16/5/2017)
 TB 16 của Công an tỉnh V/v rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Công an Tỉnh (26/4/2018)
 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 (15/10/2018)
 Tra cứu điểm, lớp

   + Tốt nghiệp THPT

 + Bảng điểm

 Webmail, đăng nhập

 

 Liên kết nhanh

Lượt truy cập

 3746724

 

Copyright © 2018 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng