Trang chủ / Lãnh đạo trường / Lãnh đạo trường

Ngày đăng tin: 09-11-2020

Lãnh đạo trường

 

Chức vụ

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên

Kha Vĩnh Huy

Lê Thị Hồng Ba

Huỳnh Vũ Lam

Ngày sinh

17/11/1979

19/01/1980

16/10/1976

Quê quán

Trần Đề -Sóc Trăng

Thạnh Trị - Sóc Trăng

Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Dân tộc

Hoa

Kinh

Kinh

Tôn giáo

Không

Không

Không

Trình độ

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sĩ

Chuyên ngành

Vật lí

Địa lý

Ngữ văn

Email

khavinhhuy.c3tpst@soctrang.edu.vn

lethihongba.c3tpst@soctrang.edu.vn

huynhvulam@soctrang.edu.vn

Tin liên quan

Lãnh đạo trường 09-11-2020