Văn bản của trường

Hôm nay, ngày 19/6/2019         Trang chủ | Thư viện ảnh | Thời Khóa Biểu | Nhập điểm Vietshool | Nhập điểm vnEdu | Thông tin thi THPTQG | Góp ý

Văn bản của trường
Văn bản - Luật > Văn bản của trường

  QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CB-GV-NV Trường THPT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
 

Xem chi tiết | Xem 283 | (Gởi 7 tháng 1 năm 2019)

  Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
 

Xem chi tiết | Xem 2551 | (Gởi 8 tháng 5 năm 2018)

  Các văn bản của nhà trường năm học 2017-2018
 

Quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quyết định thành lập tổ trưởng tổ phó, thông báo phân công phụ trách trang web, lao động, văn nghệ,...

Xem chi tiết | Xem 369 | (Gởi 22 tháng 9 năm 2017)

  Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
 

Căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng xây xựng kế hoạch ...

Xem chi tiết | Xem 1081 | (Gởi 1 tháng 5 năm 2016)

  Một số văn bản về phân công CB-GV-NV, quy chế dân chủ, quy chế làm việc,quy chế chi tiêu nội bộ,QĐ hội đồng trường
 

Một số văn bản về phân công CB-GV-NV, quy chế dân chủ, quy chế làm việc,...

Xem chi tiết | Xem 2928 | (Gởi 26 tháng 11 năm 2015)

  Một số văn bản về kế hoạch trường chuẩn Quốc gia, kiểm tra tài chính, tài sản, công tác chủ nhiệm
 

Một số văn bản về kế hoạch trường chuẩn Quốc gia, kiểm tra tài chính, tài sản, công tác chủ nhiệm

Xem chi tiết | Xem 2357 | (Gởi 26 tháng 11 năm 2015)

  QUY ĐỊNH V/V XIN NGHỈ PHÉP
 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Chủ Tịch Quốc Hội...

Xem chi tiết | Xem 2350 | (Gởi 16 tháng 11 năm 2015)

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
 

Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT...

Xem chi tiết | Xem 3815 | (Gởi 16 tháng 11 năm 2015)

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
 

Xem chi tiết | Xem 3199 | (Gởi 16 tháng 11 năm 2015)

  KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015-2016
 

Căn cứ điều lệ trường Trung học...

Xem chi tiết | Xem 2278 | (Gởi 16 tháng 11 năm 2015)

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NĂM HỌC 2015-2016
 

Căn cứ Hướng dẫn 1593/HD-SGDĐT...

Xem chi tiết | Xem 2257 | (Gởi 16 tháng 11 năm 2015)

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016
 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Xem chi tiết | Xem 606 | (Gởi 21 tháng 10 năm 2015)

  PHIẾU DỰ GIỜ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016
 

PHIẾU DỰ GIỜ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Xem chi tiết | Xem 3311 | (Gởi 28 tháng 9 năm 2015)

  Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng
 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết | Xem 1754 | (Gởi 26 tháng 5 năm 2015)

  ĐƠN XIN NGHỈ HỘ SẢN, NGHỈ DƯỠNG SAU SINH, NGHỈ NUÔI CON ỐM THEO MẪU SỞ GIÁO DỤC
 

ĐƠN XIN NGHỈ HỘ SẢN, NGHỈ DƯỠNG SAU SINH, NGHỈ NUÔI CON ỐM THEO MẪU SỞ GIÁO DỤC

Xem chi tiết | Xem 2142 | (Gởi 20 tháng 12 năm 2014)


     Trang kế
Trang [ 1 trong tổng số 2 ] trang

 Tra cứu điểm, lớp

   + Tốt nghiệp THPT

 + Bảng điểm

 Webmail, đăng nhập

 

 Liên kết nhanh

Lượt truy cập

 3010439

 

Copyright © 2018 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng